Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen planerar naturvårdsbränning i Storasjöområdets naturreservat den 19 augusti

Naturvårdsbränning

Onsdagen den 19 augusti planerar Länsstyrelsen i Kronoberg att genomföra en naturvårdsbränning på ett cirka 26 ha stort område i Storasjöområdets naturreservat, som ligger 5 km söder om Lenhovda och 5 km öster om Herråkra i Uppvidinge kommun. Bränningen kommer att utföras av Skogssällskapet.

Vi tänder vid lunchtid och bränner fram till kvällen. Brandrök kommer att synas över ett stort område. Bränningsledningen håller kontakt med räddningstjänsten före, under och efter bränningen. Sveriges Radio – Trafik och Service kommer att kontaktas i samband med att bränningen startar och underrättas om det blir större förändringar i vindriktning eller rökspridning. Länsstyrelsen håller också kontakt med brandflyget.

Länsstyrelsen bevakar brännan och dess omgivningar regelbundet tills vi har haft tre rökfria dagar. Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att vara försiktiga om man besöker området efter bränningen, eftersom trädrötter och stammar kan ha brunnit av och träd då riskerar att falla ljudlöst, särskilt vid blåsigt väder.

Syftet i stort med naturvårdsbränningar är att minska mängden gran, öka mängden död ved och öka arealen lövskog i reservaten. När mossan brunnit bort kommer björk och asp att spira och området blir attraktivt för hackspettar och insekter. Med färre granar kommer skogen att bli ljusare och varmare. 70–80 procent av tallarna förväntas överleva branden.

Mer information om naturreservatet finns på Länsstyrelsen webbplats och om naturvårdsbränningsprojektet Life Taiga på www.lifetaiga.se Länk till annan webbplats..

Karta

Läs mer om naturvårdsbränningar Länk till annan webbplats.

Kontakt