Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya böcker om länets kulturmiljöer ska inspirera och locka till besök

Nya böcker om kulturmiljöer av riksintresse i länet

Länsstyrelsen i Kronobergs län ger nu ut ytterligare fem skrifter i serien om kulturmiljöer av riksintresse i länet. Syftet är att inspirera fler till att upptäcka kulturhistoriskt värdefulla miljöer och landskap.

– Riksintressen är som levande historieböcker där vi kan ta del av berättelsen om landskapet på plats. Vår förhoppning är att böckerna ska inspirera till besök men också att de ska bidra till att sprida mer kunskap om miljöerna, säger Heidi Vassi, länsantikvarie på Länsstyrelsen i Kronobergs län. Det är också viktigt att informera om vilket ansvar staten, kommunen och enskilda har för att både skydda och utveckla dessa områden.

Skrifterna trycks i en mindre upplaga, som är kostnadsfri, men publiceras framförallt på Länsstyrelsens hemsida för att nå fler målgrupper.

De fem nya skrifterna om länets kulturmiljöer av riksintresse är:

 • Benestad-Blädinge-Oby-Näs
  Alvesta kommun
  Författare: Birgitta Larsson, Helén Sjökvist, Tobias Mårud, Stiftelsen Kulturmiljövård
 • Ängsfruktsodlingar kring Åsnen
  Tingsryds kommun
  Författare: André Strömqvist, André Strömqvist kulturmiljö AB
 • Granhult
  Uppvidinge kommun
  Författare: Henrik Nilsson, Laserna Restaurering AB
 • Hohults by
  Uppvidinge kommun
  Författare: Gerhard Flink och Ingela Norlin, Landskapsarkeologerna
 • Ingelstad, Torsås och Torsjö
  Växjö kommun
  Författare: Daniel Hoflin och André Strömqvist, André Strömqvist kulturmiljö AB

Kontakt