Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tornedalingarnas dag

Tornedalingarnas flagga

Tornedalingarnas flagga heter Meänflaku. Flaggans färger är gul, vit och blå och symboliserar den gula solen, de vintervita vidderna och en sommarblå himmel.

Idag den 15 juli uppmärksammar vi tornedalingarnas dag!

Vi hissar den gul-vit-blå tornedalska flaggan, Meänflaku utanför Länsstyrelsen.

Tornedalingar, en av Sveriges fem erkända nationella minoriteter, har främst sitt ursprung i Tornedalens nordliga kommuner Kiruna, Pajala, Övertorneå, Haparanda och Gällivare. Innan riksgränsen mellan Sverige och Finland drogs 1809 var Tornedalen ett flerspråkigt och mångkulturellt område där finska och samiska talades.

År 1999 fick tornedalsfinskan status som ett eget språk i Sverige med det officiella namnet meänkieli. Meänkieli, tidigare kallad tornedalsfinska, är ett av Sveriges fem minoritetsspråk. Det finns ett flertal dialektala varianter av meänkieli och språket är under ständig utveckling.

Under 1800-talet ansåg den svenska minoritetspolitiken att alla som bodde i Sverige skulle prata svenska. Många tornedalingar, särskilt medelålders och äldre, kan precis som samer och sverigefinnar berätta om att de som barn inte fått eller vågat tala sitt språk i skolan. Idag är meänkieli ett erkänt nationellt minoritetsspråk. Uppskattningsvis talar cirka 60 000 personer meänkieli och de flesta bor i Kiruna, Pajala, Övertorneå, Haparanda och Gällivare.

Om nationella minoriteter

Sverige har fem erkända nationella minoriteter – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid, i princip lika länge som staten Sverige har funnits. Samerna, som dessutom är ett urfolk, har varit här ännu längre, kanske flera tusen år.

År 1999 beslutade en enig riksdag att judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar skulle få status som nationella minoriteter i Sverige. Det blev ett erkännande. I januari 2010 förstärktes rättigheterna för de nationella minoriteterna genom en ny lag som också omfattar minoritetsspråken.

I samband med att den nya lagen trädde i kraft blev Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet. Länsstyrelsen i Stockholm följer också upp, analyserar och redovisar hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk implementerats i myndighetens interna och externa insatser.

Mer om nationella minoriteter på minoritet.se Länk till annan webbplats.

Om Länsstyrelsens uppdrag att följa upp den nationella minoritetspolitiken. Länk till annan webbplats.

Kontakt