Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Reviderat yrkande för uttagsvolymer av energitorv inom beslutad bearbetningskoncession på Svenskemyr, Markaryds och Örkelljunga kommuner

Econova Garden AB har lämnats bearbetningskoncession för brytning av energitorv på Svenskemyr enligt lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter, på fastigheterna Hannabad 3:19, 3:21, 3:23, 4:16, 4:18, 4:20, 4:27, 4:29, 4:31, 4:35 och 4:37, Sjöhult 1:7 i Markaryds kommun samt på fastigheterna Healt 1:3 och 1:7, Tranetorp 1:3 och Örnalt 1:6 i Örkelljunga kommun.

Koncessionen gäller till och med den 31 december 2048 och brytning har begränsats till delområde B och C (delområde A kommer att restaureras).

Det reviderade yrkandet innebär att det totala uttaget blir ca 1,9 miljoner m3 torv (tidigare ca 3,7 miljoner m3) och ett maximalt årligt uttag av 150 000 m3 leveransfärdig energitorv (samma som tidigare).

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö samt hos aktförvararen kommunkansliet i Markaryds kommun, Drottninggatan 11 i Markaryd.

Du som vill yttra dig i ärendet kan göra det via e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö, senast den 7 augusti 2020. (Ange dnr 543-3427-20).

Kontakt