Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Provtagning av prioritetsgrupp 3 för covid-19 är igång i Kronobergs län

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att bistå Region Kronoberg i att säkerställa flöden för testning för covid-19. Det som nu är aktuellt är att provta anställda som arbetar inom verksamheter som bedöms vara samhällsviktiga, denna grupp benämns som prioritetsgrupp 3.

En samhällsviktig verksamhet beskrivs som en verksamhet som kan orsaka samhällsstörningar vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Det kan även vara verksamheter som behövs för att hantera en pågående samhällsstörning. Till samhällsviktig verksamhet kan både offentliga och privata aktörer räknas.

Den provtagning som är aktuell för prioritetsgrupp 3 i nuläget är PCR-prov, det vill säga prov som visar om personen har en pågående infektion.

- Anledningen till att denna typ av testning görs är för att utesluta sjukdom hos personer med milda symtom på covid-19 som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Detta för att de snabbt ska kunna återgå i arbete och att de samhällsviktiga verksamheterna därmed ska kunna upprätthållas, säger stabschef Hanna Pettersson.

Region Kronoberg ansvarar för provtagningen och ger dagligen ett antal koder till Länsstyrelsen i Kronoberg att fördela till arbetsgivare i samhällsviktiga verksamheter som önskar få medarbetare provtagna.

Arbetsgivarna utser vilka enskilda medarbetare som är aktuella för provtagning. De utvalda personerna får en kod, och ringer till Region Kronobergs testkoordinator för tidsbokning.

Det är alltså inte möjligt för enskilda individer att själva kontakta hälso- och sjukvården för att boka sig för en provtagning, utan vägen går via arbetsgivaren som i sin tur meddelar de medarbetare som är aktuella.

Själva provtagningen görs sedan på två olika vårdcentraler i Kronoberg, en i Ljungby och en i Växjö.

- Det här är ett fantastiskt exempel på den goda samverkan som finns mellan olika aktörer i Kronobergs län, där vi agerar utifrån våra olika ansvarsområden och kompetenser och underlättar för varandra. Utan Länsstyrelsens stöd hade det blivit mer resurskrävande och omständligt för oss att genomföra provtagning av prioritetsgrupp 3, säger regiondirektör Martin Myrskog.

För ytterligare information

Hanna Pettersson
Stabschef
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon 010-223 73 50

Martin Myrskog
Regiondirektör
Region Kronoberg
Telefon 0470-58 70 02

Kontakt