Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lodjuren blir fler i Kronoberg

Två lodjur som ligger tätt intill varandra

Nu är resultatet av årets lodjursinventering fastställt och Länsstyrelsen kan konstatera att Kronobergs län berörs av 10 familjegrupper av lodjur.

– Det innebär att vi har hittat tio lodjurshonor med ungar i vårt län eller precis på andra sidan gränsen till våra grannlän, säger rovdjurshandläggare Elin Åkelius.

Eftersom lodjuren lever över stora områden delas de familjer som hittas nära länsgräns mellan länen i inventeringsresultatet - och när man tagit hänsyn till detta så blir slutresultatet för Kronobergs del 6,83 familjegrupper.

Inventeringen visar att det finns ungefär 35-40 lodjur i Kronoberg under hösten/vintern 2019-2020, vilket är en ökning från tidigare år.

Trots att det varit lite snö denna vintern har det gått bra att hitta lodjuren, det är mycket tack vare att vi kan använda oss av viltkameror och att vi fått bra tips från jägare och andra som sett och fotograferat lodjur, säger Elin.

Kontakt