Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens i Kronobergs län föreskrifter om tillfälligt förbud mot båttrafik i Växjösjön

Beslutade den 8 juni 2020.

Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) följande:

Med undantag från vad som följer av sjötrafikföreskrifterna 07FS 1993:10 och 07FS 2016:5 gäller förbud mot all båttrafik i Växjösjön den 13 juni 2020, utom för båtar som ingår i Växjö Simsällskaps evenemang.

Kungörelsen i Länsstyrelsen i Kronobergs läns författningssamling Länk till annan webbplats.

Kontakt