Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sammanställning av hjälp och stöd som finns att tillgå i Kronobergs län med anledning av covid-19

Sammanställning hjäpinsatser covid-19

Den här sammanställningen är tänkt som en hjälp för olika aktörer att snabbt få en överblick över vad som finns att tillgå i länet med anledning av Covid-19.

Det kan exempelvis vara värdefullt om man sitter i en telefonjour och behöver hänvisa vidare till annan typ av aktivitet, hjälp eller stöd. Vi samlar kontinuerligt information om olika typer av verksamhet och hur kontakt kan tas. Det ska inte ses ett fullständigt dokument utan det är en sammanställning som bygger på den information som inrapporteras till Länsstyrelsen och kommer kontinuerligt att fyllas på.

Har du tips om andra verksamheter tar vi gärna emot det via kronoberg.tillsammans@lansstyrelsen.se

Sammanställning av hjälp och stöd som finns att tillgå i Kronobergs län vecka 23 Pdf, 575.2 kB.

Kontakt