Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Den 1 juni planerar Länsstyrelsen att genomföra en naturvårdsbränning

Måndagen den 1 juni planerar Länsstyrelsen i Kronoberg att genomföra en naturvårdsbränning på ett cirka 30 ha stort område i Stocksmyr-Brännans naturreservat, cirka 7 km nordväst om Kosta i Uppvidinge kommun. Bränningen kommer att utföras av Skogssällskapet.

Bränningen påbörjas vid lunchtid och fortsätter fram till kvällen, brandrök kommer att synas över ett stort område. Länsstyrelsen bevakar brännan och dess omgivningar regelbundet tills det varit tre rökfria dagar.

Naturvårdsbränningar genomförs under kontrollerade former och med hög säkerhet. Bränningsledningen håller kontakt med räddningstjänsten innan, under och efter. Sveriges Radio – Trafik och service kontaktas i samband med att bränningen startar och underrättas om det blir större förändringar i vindriktning eller rökspridning. Kontakt hålls även med brandflyget.

Naturvårdsbränningen görs i samarbete med Sveaskog.

Länsstyrelsen vill uppmana allmänheten att iaktta stor försiktighet om en besöker området efter bränningen, eftersom trädrötter och stammar kan ha brunnit av och träd då riskerar att falla ljudlöst, särskilt vid blåsigt väder.

Syftet i stort med naturvårdsbränningar är att minska mängden gran, öka mängden död ved och öka arealen lövskog i reservaten. När mossan brunnit bort kommer björk och asp att spira och området blir attraktivt för hackspettar och insekter. Med färre granar kommer skogen att bli ljusare och varmare. 70–80 procent av tallarna förväntas överleva branden.

Du kan ta del av mer information om naturvårdsbränningsprojektet Life Taiga via www.lifetaiga.se Länk till annan webbplats..

Kontakt