Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad utsatthet för våld vid hemarbete under coronakrisen – arbetsgivaransvaret extra viktigt

Hemarbete

Under nuvarande coronakris har man sett, både internationellt och nationellt, att våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor har ökat i samband med hemarbete.

Som chef är det viktigt att du har en helhetssyn på medarbetares arbets- och livssituation samt hälsa. Våld i nära relationer sker oftast i hemmet, men påverkar personens mående och ger oftast konsekvenser över hela hens livssituation. Det är därför av stor vikt att du som chef vågar ställa frågor vid misstanke om våldsutsatthet eller risk för utövande av våld.

Förutom det mänskliga lidande som våld innebär för den enskilda så försvåras livssituationen för alla inblandade. Våld är en folkhälsofråga som har stora samhällsekonomiska konsekvenser genom exempelvis sjukskrivningar, arbetslöshet och stora kostnader inom bland annat socialtjänst, rättsväsende och hälso- och sjukvård.

Länsstyrelsen i Kronobergs län och Uppvidinge kommun har gemensamt tagit fram rutin, checklista och stöddokument till dig som arbetsgivare om hur du upptäcker våld och agerar, i allmänhet men också i den rådande situationen med Covid-19 och hemarbete/sjukdom:

Rutin för chefer att uppmärksamma våld i nära relation vid hemarbete i samband med Corona och Covid-19 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för agerande då en anställd utsätts för våld i nära relation Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Stöddokument för agerande då en anställd utsätts för våld i nära relation Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter till verksamheter som du som arbetsgivare kan vända dig till:

Kvinnofrid i Kronobergs län – myndigheter och organisationer i länet som kan ge hjälp och stöd Pdf, 79 kB.

Kontakt