Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst.

Krisberedskapsvecka 2020

Årets krisberedskapsvecka pågår denna vecka fram till och med 17 maj. Veckan har anpassats efter rådande läge i Sverige och omvärlden med anledning av covid-19. Veckan är en årligen återkommande kampanj för att stärka människors motståndskraft inför en samhällskris eller ytterst krig.


Budskapet i kampanjen är, När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst. Mitt i allt det svåra hjälper vi varandra och bidrar till att Sverige tar sig genom krisen. Varje dag tas fina initiativ av privatpersoner, organisationer och företag.

På instagram.com/dinsakerhet kan du hylla någon som gjort något litet eller stort. På samma konto, klockan 15.00, sker varje dag en livespelning med en svensk artist som själva bidrar med egna initiativ.

Allt det här är en del av Krisberedskapsveckan som finns till för att visa att en av våra viktigaste tillgångar när något hotar oss, är vår vilja att hjälpa varandra.

Målen för Krisberedskapsveckan 2020 är att skapa en känsla hos Sveriges invånare av att:

  • Allas insatser, ansträngningar och aktiva bidrag för att hantera krisen är nödvändiga, sedda och uppskattade. Insatserna bidrar till att vi bättre kommer att kunna klara oss igenom en svår kris nu och i framtiden.
  • Vi gör detta tillsammans – myndigheter, regioner, kommuner, organisationer och företag har ett stort ansvar, men alla vi som bor i vårt land har också ett ansvar. Det är tillsammans som vi klarar det här.
  • Ett gemensamt hot plockar fram de goda sidorna hos oss människor och stärker oss som samhälle och som kollektiv.

I år arrangeras krisberedskapsveckan av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Här finns mer information om krisberedskapsveckan Länk till annan webbplats.

Kontakt