Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen är länken när gratis handsprit ska ut till kommunerna

Länsstyrelsen är en viktig del i kedjan när staten erbjuder stöd till lokal och regional nivå, till följd av Covid-19. Genom ett gott samarbete med Socialstyrelsen har Länsstyrelsen kunnat vara länken till kommunerna nu när gratis handsprit tas emot i länet.

Socialstyrelsen fick den 23 april regeringens uppdrag att erbjuda handsprit till offentligt finansierad vård och omsorg. Länsstyrelserna fick i sin tur uppdraget att samordna kommunernas behov. Totalt ska nu 120 000 liter handsprit fördelas i landet utifrån folkmängd. För Kronobergs län innebär det ett positivt tillskott på drygt 2 300 liter handsprit.

Länsstyrelsen i Kronobergs län kontaktade Socialstyrelsen direkt när erbjudandet kom och nu har samtliga kommuner i länet tackat ja till att ta emot sin andel handsprit.

- Personalen som arbetar inom vård och omsorg gör ett väldigt viktigt jobb, och självklart är det grundläggande att handsprit alltid finns att tillgå. Det har inte saknats någon handsprit i länet men den här leveransen är naturligtvis en välkommen förstärkning. Då Socialstyrelsen inte har möjlighet att ha en direkt dialog med alla kommuner i länet så har Länsstyrelsen varit en viktig del av kedjan, både vad gäller att ta emot kommunernas beställningar samt vara en länk för distributionen, säger Max Hector, försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Tack vare ett snabbt och positivt samarbete finns nu en distributionscentral i länet dit handspriten levererats för vidare distribution ut till kommunerna. Framöver kommer denna central även kunna ta emot annat eventuellt stöd från Socialstyrelsen.

Du kan läsa mer om Länsstyrelsens arbete med skyddsutrustning här Länk till annan webbplats.

Kontakt