Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ett vattensmart Kronoberg

Vattensmart - behåll goda vanor året om

Länets kommuner och Länsstyrelsen i Kronobergs län går samman för att gemensamt nå ut till länets boende, besökare och verksamhetsutövare om hushållning med dricksvattnet. Kampanjen, som går under namnet Vattensmart, ger enkla och konkreta tips på hur man på olika sätt kan spara vatten.

Att vi kan vrida på kranen och få rent vatten är oftast självklart för oss i Sverige men de senaste årens vattenbrist har visat att obegränsad vattentillgång inte alltid är något vi kan räkna med. Vattensmartkampanjen ger därför handfasta, enkla och konkreta tips på hur man kan hushålla med vatten.

– Vi ser ett stort värde i att göra alla medvetna om hur viktigt vårt dricksvatten är och påminna om att vi inte kan ta det för givet. Vi vill uppmana till sparsamhet oavsett om man har kommunalt vatten eller egen brunn, säger Linda Westeson, vattenvårdshandläggare vid Länsstyrelsen Kronoberg.

Kontakt