Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya lösningar behövs för att stärka livsmedelskedjan i coronatider

Möte om nya lösningar för att stärka livsmedelskedjan

Hur kan livsmedelskedjans aktörer hitta nya möjligheter och utvecklas trots de förändringar som uppkommit genom Covid-19? Hur arbetar vi tillsammans för att bygga upp en stark och innovativ livsmedelkedja som är rustad för framtiden?

Den 22 april bjöd landshövding Maria Arnholm in representanter från livsmedelskedjan i Kronoberg till ett samtal på Residenset om samverkan och möjligheter i och med coronakrisen. Under två timmar samlades nyckelaktörer från primärproduktion, livsmedelsförädling, butik och restaurang för att diskutera dessa frågor.

– Det behövs handling i tider av kris. Tillsammans kan vi blicka framåt och ta vara på nya idéer, lösningar och möjligheter, menade landshövding Maria Arnholm.

Sammanfattning av mötet

Den röda tråden genom hela mötet var att vi behöver en högre självförsörjningsgrad i länet. Det blir extra tydligt i tider av kris.

Tre spår för en framtida självförsörjning kan vara:

  • Akvaponik – fisk och grönsaksodling i ett kretslopp på land
  • Att odla baljväxter även för humankonsumtion
  • Att öka konsumtionen av vildsvinskött

Vi kan skapa nya möjligheter genom att erbjuda anpassade upplevelser som att locka med koncept, utomhusaktiviteter, erbjuda picknickkorg med mera.

  • Exempel från Kastebergs, ”plantera ett träd och följa det”
  • Exempel från Rinkaby gård, ”fika med får”.

Mötesplatser där konsumenter och restauranger kan köpa direkt från producenter är viktiga. Det visar inte minst det stora intresset för REKO-ringar runt om i länet.

Att förmedla jobb mellan gröna näringar och restaurangbranschen är nödvändigt, likaså att göra det möjligt att vidareutbilda sig för att kunna jobba inom gröna näringar. Nya jobbtillfällen kan finnas inom skogsplantering för personer inom den utsatta restaurangbranschen.

Andra idéer som lyftes:

  • Införa hemkörningsbidrag till gårdsbutiker
  • Införa bidrag till livsmedelsproduktion (typ som ROT och RUT)
  • Minska exploateringen och igenväxningen av jordbruksmark
  • Höja digitaliseringsgraden för att nå nya marknader och nya konsumenter

Kontakt