Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional överenskommelse ger effektivare mottagande av asylsökande och nyanlända i länet

Regional överenskommelse mottagande och etablering

Foto: Viktor Holm/Scandinav.

Den strategiska överenskommelsen för mottagande och etablering i arbets- och samhällslivet 2019–2025, är undertecknad och godkänd av alla samverkande parter. Nu tar arbetet vid med att parterna tillsammans planerar och genomför olika insatser.

– Jag är mycket glad över att överenskommelsen nu är undertecknad och klar. Kort och gott behövs den för ett effektivare mottagande av asylsökande och nyanlända i länet. Och för det krävs samverkan och gemensamma mål, säger Carin Lamme Lindh, enhetschef på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

– Arbetet med överenskommelsen har pågått i drygt ett år och utmaningar och behov har kunnat identifieras. Den mångfald som våra nya länsinvånare kan bidra med är en nödvändighet för regionens utveckling och kompetensförsörjning. Det är viktigt att individernas resurser tas tillvara samtidigt som individens och samhällets behov bättre tillgodoses, fortsätter Carin Lamme Lindh.

I intervjuer som gjorts med målgruppen under processen säger många: ”Det är svårt att veta vad man ska göra, vem man ska fråga och hur man ska göra i Sverige – det är bra om vi får mer stöd för att för att komma in i samhället”.

De samverkande parterna i överenskommelsen är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Region Kronoberg, Alvesta kommun, Lessebo kommun, Ljungby kommun, Tingsryds kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun, Älmhults kommun, Samordningsförbundet Värend och Sunnerbo samordningsförbund. Även civilsamhället har aktivt bidragit i processen och kommer att jobba för de gemensamma målen.

Överenskommelsen har resulterat i 9 regionala delmål och 15 samverkansområden inom arbetsmarknad/kompetens, boende, hälsa och delaktighet. Dessa fyra övergripande områden är viktiga för etableringen i det svenska samhället, och kommer vara utgångspunkt i olika insatser i länet under de kommande åren. Samverkan mellan parterna kommer så långt möjligt utgå från redan befintliga nätverk och arbetsgrupper i länet.

Läs mer:

Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019–2025. Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv Pdf, 8.3 MB.

Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019–2025. Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv. Bilagor Pdf, 5.5 MB.

Kontakt