Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har ställt om sin verksamhet

Den 12 mars övergick Länsstyrelsen till stabsläge för att hantera spridningen av coronaviruset. Det innebär att många av våra verksamheter har fått ställa om för att prioritera vårt uppdrag kopplat till pandemin - samtidigt fortsätter en stor del av Länsstyrelsens ordinarie och dagliga verksamhet.

Tyvärr har vi i vissa fall fått omprioritera farten eller omfattningen på det arbete som görs. Med ett stort antal medarbetare som numera ingår i stabsarbetet, så kommer ett färre antal medarbetare än vanligt att arbeta med våra ordinarie arbetsuppgifter. Vi hoppas att ni har förståelse för detta och vet att vi gör allt för att utifrån de förutsättningar som nu råder kunna ge en fortsatt god service.

Kontakt