Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Covid-19 är krisen där skyddsutrustning fått en av huvudrollerna

Skyddsutrustning har blivit en het fråga i spåren av covid-19. Viljan att hjälpa till är stor och det är många privatpersoner och företag som har letat efter och dammat av gamla OH-papper från sina gömmor. Tänk att dessa skulle få nytt liv som skyddsvisir!

Parallellt med detta engagemang har diskussionen om tillgången till skyddsutrustning – och bristen av densamma – vuxit sig stor. Plötsligt är det ett givet ämne runt köksbordet, med kollegor och inte minst i sociala medier. Givetvis är den återkommande även i Länsstyrelsens krisledning.

- Ja, det har blivit en av våra stora frågor i krisledningsarbetet med covid-19. Även om Socialstyrelsen har ett nationellt uppdrag när det gäller skyddsutrustning så har alla aktörer ett eget ansvar att säkra tillgången i sin kommun eller region, säger Max Hector, beredskapsdirektör i Kronobergs län.

Arena för akuta behov av skyddsutrustning i Kronobergs län

I slutet på mars gjorde länsstyrelserna tillsammans en hemställan till regeringen med ett erbjudande om att hjälpa Socialstyrelsen. I alla kriser eller samhällsstörningar har länsstyrelserna ett geografiskt områdesansvar. Hemställan handlade om att Länsstyrelserna inom ramen för detta ansvar, skulle samla in underlag från länets kommuner, bedöma läget och också mäkla resurser mellan kommunerna. Hemställan togs emot väl och endast några dagar senare landade uppdraget på länsstyrelsernas bord. I Kronoberg blev digitala mäklingsmöten lösningen och den 21 april samlades representanter från länsstyrelsen, länets kommuner och Region Kronoberg.

- I praktiken innebär det att vi har skapat en digital arena där representanter från kommunerna möts två gånger varje vecka och där akuta behov av skyddsutrustning tas upp. Om någon kommun har ett akut behov kan vi direkt kolla om någon annan har möjlighet att dela med sig, förklarar Max Hector.

Vad händer om det inte går att mäkla?

- Det finns en stark vilja och tradition att hjälpa varandra i vårt län mellan kommunerna och hitintills har det gått väldigt bra. Men går det inte att lösa behovet på regional nivå så lyfter vi det till Socialstyrelsen, som hjälper oss att hitta lösningar genom nationella resurser, säger Max Hector.

Arbetet med att säkra tillgången till skyddsutrustning pågår hela tiden. På nationell, regional och lokal nivå. På kort och på lång sikt. Det kommer fortsätta uppstå akuta behov och oron till följd av det är svår att trolla bort. Men viljan är stor att tillsammans lösa det vi befinner oss i och står inför.

Kontakt