Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tre

naturvårdsbränningar är planerade under bränningssäsongen 2020

Naturvårdsbränning

Genom århundraden har det ofta brunnit i de småländska skogarna. När det brinner i skogen skapas det många olika typer av död och brandskadad ved som är livsrum för en mängd insekter och svampar.

Sedan brandbekämpningen blev effektiv i stor skala har dessa arter fått det allt svårare att överleva och många av dem befinner sig nu på randen till utrotning. Naturvårdsbränningar görs nu för att försöka skapa nya förutsättningar för alla de djur och växter som är beroende av att det brinner i skogen.

Om rådande förutsättningar och väderprognos håller i sig hoppas vi kunna utföra en naturvårdbränning inom en till två veckor.

Områdena som kommer att brännas är 26 och upptill 34 hektar stora och ligger i Stocksmyr-Brännan och Storasjö Naturreservat, nordväst om Kosta i Uppvidinge kommun.

Brandröken kommer att synas över stora områden. Bränningstillfället kommer att bestämmas med kort varsel beroende på väderläget. Information kommer att gå ut via lokalradion på bränningsdagen. Bränningen genomförs med hög säkerhet och vi håller kontakt med SOS, räddningstjänst och brandflyg.

Syftet med bränningarna är att minska mängden gran, öka mängden död ved och öka arealen lövskog i reservaten. När mossan brunnit bort kommer björk och asp att spira och området blir attraktivt för hackspettar och insekter. Med färre granar kommer skogen att bli ljusare och varmare. Mellan 70 till 80 procent av tallarna förväntas överleva branden.

Naturvårdsbränningar 2020 – information och karta Pdf, 397.9 kB.

Läs mer om naturvårdsbränningar Länk till annan webbplats.

Kontakt