Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu ska vildsvinen ätas upp

Vildsvin

Länsstyrelsen i Kronoberg har fått ett regeringsuppdrag som handlar om att förenkla försäljningen av vildsvinskött med bibehållen livsmedelssäkerhet.

Uppdraget innebär att samordna landets länsstyrelser för att:

  • upprätta ett nationellt register för jägare
  • kartlägga uppsamlingscentraler för vildsvin
  • revidera de regionala förvaltningsplanerna för vildsvin
  • se till att jägare som vill leverera små mängder vildsvinskött direkt till konsumenter registrerar sig i IT-systemet för primärproducenter.

– Det är jätteviktigt att förenkla försäljningen av vildsvinskött. Då stimuleras jakten på vildsvin vilket i sin tur minskar skadorna i jordbruket, säger landshövding Maria Arnholm.

Uppdraget gäller i tre år. Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Sveriges veterinärmedicinska anstalt är andra myndigheter som också fått olika uppdrag inom vildsvinspaketet.

– I Kronoberg finns ett stort engagemang i vildsvinsfrågan vilket gör oss lämpade för uppdragen, säger länsråd Kristina Zetterström.

Vildsvinsfrågan är prioriterad i vår livsmedelsstrategi. Länsstyrelsen Kronoberg har arbetat mycket med livsmedelskedjan från jägare till konsument. Regionen och flera av länets kommuner har tagit beslut om inköp av vildsvinskött till offentliga kök och ett stort engagemang finns bland politiker.

I Kronoberg finns stora problem med vildsvin eftersom länet utgörs av ett småbrutet landskap där 7 procent av länets yta består av åker/bete och 78 procent består av skog. Jordbruket, inte minst de betande djuren, är avgörande för ett attraktivt landskap med höga miljövärden. Vildsvinen minskar lönsamheten i synnerhet i skogsbygd och är ett stort problem för miljömålet.

Kontakt