Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbud införs i Kronobergs län

Eldningsförbud

Efter än längre tid med uteblivet regn har risken för skogsbrand i länet ökat markant. Prognosen från SMHI visar inte någon förbättring i närtid. Länsstyrelsen har idag beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län från kl. 14.00 den 23 april 2020 och tills vidare.

Eldningsförbudet medför att eldning och grillning i skog och mark inte är tillåten utanför sammanhållen bebyggelse på annat än fasta grillplatser. Eldningsförbudet hindrar inte grillning i till exempel vanliga trägårdsgrillar på egen tomt.

Eldningsförbudet innebär

I skog och mark är det förbjudet att:

  • elda, grilla eller utföra annan bränning med fasta bränslen på annat än fasta grillplatser. Exempel på fasta bränslen är ved, kol, briketter, gräs, ris och grenar. Du bör inte använda annat än kol och briketter för att minimera risken för gnistbildning.

I skog och mark är det tillåtet att:

  • grilla och laga mat på fasta grillplatser. En fast grillplats är utformad så att faran för antändning och spridning är låg.
  • förbränna gas och vätskeformiga bränslen i syfte att laga mat, förutsatt att dessa är placerade så att fara för antändning och spridning är låg (exempel friluftskök)
  • använda engångsgrillar på fast grillplats

I sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att:

  • grilla och elda
  • grilla och elda på en fastighets tomt. En fastighetstomt kan vara till exempel en trägårdstomt, innergårdar och gårdar till flerbostadshus.
  • använda engångsgrillar

Mer information finns på Länsstyrelsen Kronobergs hemsida

Kungörelsen i Länsstyrelsen i Kronobergs läns författningssamling Länk till annan webbplats.

Beslut om eldningsförbud i Kronobergs län 2020-04-23 Pdf, 285.1 kB.

Kontakt