Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad utsatthet i hemmet under coronakrisen

Hjälp till hjälp när hemmet är en otrygg plats

Spridningen av det nya Coronaviruset skapar ekonomisk och social utsatthet och riskerar att leda till exempelvis ökat utövande av våld i nära relation, psykisk ohälsa, missbruk och bristande föräldraförmåga. Personer som redan lever i en utsatt situation eller är beroende av samhälleligt stöd kan vara extra utsatta.

Vi uppmanar dig att vara särskilt uppmärksam på utsatthet i din närhet, både privat och i yrkeslivet.

  • Håll kontakten! Även vid fysisk isolering behöver vi fortsätta ha kontakt med de människor som är i våra verksamheter för att märka av förändringar i mående och kunna fånga upp de som behöver extra stöd. Se till att stödfunktioner finns kvar – om än i annan form, och säkerställ att varje person vet var de ska vända sig vid behov av stöd eller samtal. Se också till att barnen kontaktas och fångas upp!
  • Våga fråga! Våga ställa frågor till varandra om hur vi har det hemma. Öppna upp och bjud in till samtal om även de svårare frågorna. Du kanske inte får svar direkt, men du visar att du ser och är beredd att hjälpa till om det behövs. Hör du något misstänksamt hos din granne, knacka på och fråga hur det står till – det kan rädda liv!
  • Hänvisa vidare! Se till att personer i era verksamheter och kontaktnät har nummer till lokala kvinnojourer, ungdomsjourer, BRIS, Rädda Barnen med flera, som ni kan hänvisa till. Till Kvinnofridslinjen kan professionella/ideella aktörer, utsatta personer, oroliga vänner och anhöriga ringa för att få råd. Du som professionell eller ideell aktör kan också ringa till Resurscentrum Heder i Kronoberg eller Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kontaktuppgifter listas längre ner på sidan.
  • Gör orosanmälan! Om ni misstänker att ett barn på något sätt far illa, gör en orosanmälan till socialtjänsten. Det är socialtjänstens ansvar att utreda och säkerställa barns mående och hälsa. Det du kan göra är att våga se och anmäla, inte blunda eller förminska barnens lidande till förmån för relationen till de vuxna.
  • Lyft frågan! Uppmärksamma din omgivning på att vi vet att våld i hemmet riskerar att öka i samband med isolering och ekonomisk utsatthet. Informera om att det finns stöd att få för dig som utsatt, men också om vårt gemensamma ansvar för att se och hjälpa våra medmänniskor – grannar, kollegor, vänner, personer i era verksamheter. Vi behöver vara fler som agerar mot våldet och ger stöd till de som är extra rädda och utsatta just nu.

Kontaktvägar för dig som är utsatt eller känner oro för någon i din närhet

Akutnummer – 112
Ring 112 om du behöver akut vård eller hjälp.

Vårdguiden – 1177
Sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning.
www.1177.se/ Länk till annan webbplats.

Alkohollinjen
Till dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor.
www.alkohollinjen.se Länk till annan webbplats.
Telefon: 020-844 448

BRIS
www.bris.se Länk till annan webbplats.
Barnens stödtelefon: 116 111
Vuxentelefon om barn: 077-150 50 50
Stödlinje för idrottsledare: 077-440 00 42

GAPF
Telefon, mejl och chatt för dig som lever med hedersrelaterat våld och förtryck.
www.gapf.se Länk till annan webbplats.
E-post: stodjour@gapf.se
Telefon dagtid: 08-711 60 32
Telefon övrig tid: 070-000 93 28

Hjälplinjen
Tillfälligt psykologiskt stöd.
Telefon: 0771-22 00 60

Kvinnofridslinjen
Stödtelefon för dig som utsätts för våld i nära relation. Öppen dygnet runt. Tolk finns.
www.kvinnofridslinjen.se Länk till annan webbplats.
Telefon: 020-50 50 50

Mind
För dig som är orolig för din egen eller någon annans psykiska hälsa.
www.mind.se Länk till annan webbplats.
Självmordslinjen: 90101
Föräldralinjen: 020-85 20 20
Äldrelinjen: 020-22 22 33

Röda korset
Stödtelefon för dig som är orolig för dig själv eller någon i din närhet. Verksamheten följer löpande utvecklingen av covid-19 Länk till annan webbplats..
Telefon: 0771-900 800

Sluta röka-linjen
www.slutarokalinjen.se Länk till annan webbplats.
Telefon: 020-84 00 00

Stödlinjen.se
Första hjälpen vid spelproblem.
www.stodlinjen.se Länk till annan webbplats.
Telefon: 020-819 100

Terrafem
Jour (våld i nära relation) särskilt för kvinnor med utländsk härkomst (fler språk).
www.terrafem.org Länk till annan webbplats.
Telefon: 020-52 10 10

Välj att sluta
För dig som vill förändra ditt våldsamma beteende eller riskerar att ska da den du älskar
www.valjattsluta.se Länk till annan webbplats.
Telefon: 020-555 666

Kontaktvägar för dig som är yrkesverksam

Förutom ovanstående stödfunktioner kan du som yrkesverksam också kontakta:

Resurscentrum Heder Kronoberg
E-post: resurscentrum@vaxjo.se
Telefon: 0470-430 40

Nationella kompetensteamet mot Hedersrelaterat våld och förtryck
www.hedersfortryck.se Länk till annan webbplats.
Telefon: 010-223 57 60

Kunskapsguiden
En plattform för dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg.
www.kunskapsguiden.se Länk till annan webbplats.

Nationellt centrum för kvinnofrid
Metod- och kompetensstöd för kommunernas och socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
www.nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner Länk till annan webbplats.

Är du utsatt för våld eller förtryck i en nära relation? Är du i behov av skydd?
Kvinnofrid i Kronobergs län – myndigheter och organisationer i länet som kan ge hjälp och stöd Pdf, 79 kB.

Kontakt