Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjälp till hjälp – när hemmet är en otrygg plats

Hjälp till hjälp när hemmet är en otrygg plats

Den situation som just nu råder där flera av oss arbetar hemma, studerar på distans eller kanske till och med sitter i karantän kan innebära mer tid till trevlig samvaro med nära och kära. Men så är det inte för alla. För en del är hemmet en otrygg och hotfull plats.

Skolplikten är en skyddsfaktor, särskilt för utsatta barn och unga. Skolan är för många en fristad, en plats där de träffar vuxna, andra utanför familjen och kanske den enda plats där de får ett mål mat. Oavsett om det rör sig om missbruk, psykisk sjukdom eller att leva med våld och kontroll i hemmet så spelar varje trygg vuxen en viktig roll.

En grupp som är särskilt sårbar är de barn och unga som lever i en hederskontext eller med våld i familjen. Våldet upphör inte för att vi lever i ett pandemiutbrott.

Vi behöver nu mer än någonsin ta ett gemensamt ansvar för att stötta och upptäcka utsatta barn och unga.

  • Håll kontakten! Även vid fysisk isolering behöver vi ha daglig kontakt med de barn som är i våra verksamheter för att märka av förändringar i mående och kunna fånga upp särskilda behov. Var kreativ med alternativa kontaktvägar (exempelvis Instagram, Snapchat, WhatsApp, Messenger).
  • Våga fråga! Öppna upp och bjud in till samtal om även de svårare frågorna. Du kanske inte får svar direkt, men du visar att du ser och är beredd att hjälpa till om det behövs.
  • Gör orosanmälan! Om du känner oro för att ett barn far illa ska du ringa socialtjänsten och berätta.

I PDF:en nedan finns information om kontaktvägar till olika stödfunktioner.
Kontaktvägar – när hemmet blir en otrygg plats Pdf, 154.7 kB.
Hjälp oss sprida dessa!

Är du utsatt för våld eller förtryck i en nära relation? Är du i behov av skydd?
Kvinnofrid i Kronobergs län – myndigheter och organisationer i länet som kan ge hjälp och stöd Pdf, 79 kB.

Kontakt