Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur får vi ut mer vildsvinskött på marknaden?

Vildsvinsburgare med äpple

Vildsvinsburgare med äpple.

Svårigheten att få ut vildsvinskött på marknaden är ett problem som också regeringen uppmärksammat. Hösten 2019 presenterade Livsmedelsverket en rad förslag om hur det går att förenkla förfarandet för avsättning av vildsvinskött med bibehållen livsmedelssäkerhet.

Den 6 april bjöd landshövding Maria Arnholm in ett mindre antal personer till ett samtal på Residenset om hur det ska vara möjligt att få ut mer vildsvinskött på marknaden. Medverkade gjorde representanter från Riksdagen, Jägarförbundet, LRF, Ryssbygymnasiet, Region Kronoberg, viltuppsamlare och Länsstyrelsen. Vid mötet hade smittförebyggande åtgärder vidtagits och deltagarna satt utspridda vid olika bord.

Växande vildsvinsskador i länet är ett hot mot möjligheten för lantbrukare att bruka sin jordbruksmark. För att få bukt med detta måste jakten på vildsvin öka. Det skjuts en hel del vildsvin, men en ganska liten del når allmänhetens matbord. Kommuner och regioner försöker hjälpa till och har i flera fall tagit beslut om att servera vildsvinskött i sina måltider. Många deltagare uttryckte att läget nu är akut när vilthanteringsanläggningar minskar in på uppsamlingen av vildsvin.

Länsveterinär Fredrik Holm redogjorde för det förslag som Livsmedelsverket lagt fram. Det handlar om att lättare kunna sälja säkert vildsvinskött direkt till konsument och en ny typ av vilthanteringsanläggning föreslås. Utbildning av jägare, subvention av trikinprover och premier för inlämnade grisar är annat som föreslås plus en hel del andra åtgärder som till exempel informationsinsatser för konsument. Förslagen mottogs väl av deltagarna och det kan finnas intresserade jägare.

Maria Arnholm berättade att Länsstyrelsen i Kronoberg kommer få ett regeringsuppdrag kopplat till bland annat registrering av jägare och uppsamlingscentraler i IT-systemet Primör. Detta är en del i Livsmedelsverkets förslag och deltagarna var angelägna om att hela förslaget snarast blir verklighet.

Landshövdingen sammanfattade eftermiddagen med att vi alla behöver fortsätta arbeta med vildsvinsfrågan och med de kontakter som var och en har. Arbetet kommer också att fortsätta inom ramen för livsmedelsstrategin och inom viltförvaltningen.

Kontakt