Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information till företagare med anledning av coronaviruset

Storgatan i Växjö.

Här hittar du länkar och samlad information med anledning av coronapandemin som kan vara bra att känna till för dig som företagare.

Länsstyrelsens roll och arbete

Situationen kring coronapandemin innebär påfrestningar för många företag i Kronobergs län. För att underlätta för företagen har landshövdingen beslutat att vidta följande tillfälliga åtgärder:

 • Tillfälliga rabatter för fasta hyreskostnader i utsatta branscher.
  Mer information om regeringens beslut kommer.

 • Pröva möjligheten för företag att avvakta med avgifter för tillstånd och tillsyn.
  Om du önskar avvakta med en avgift som ska betalas in till Länsstyrelsen, kontakta din handläggare eller ring Länsstyrelsens växel, telefon 010-223 70 00. Du kan också skicka e-post till kronoberg@lansstyrelsen.se

 • Skjuta på tillsynsbesök och kontroller så långt möjligt.
  Dock ska kontroller i livsmedelskedjan och kontroller som är en förutsättning för utbetalningar av jordbrukarstöd till livsmedelsproducenter prioriteras. Kontakta din handläggare på Länsstyrelsen om du har ett besök inbokat som du önskar skjuta på.

 • Ha en dialog med företag om hantering av pågående tillstånds- och tillsynsärenden, om till exempel arbetet med en ansökan ska pausas.
  Kontakta din handläggare om det är aktuellt för din del.

 • Informera företag om möjligheten att söka anstånd om förlängd tid att lämna in miljörapporter med fyra veckor.
  Om du önskar söka anstånd, kontakta din ordinarie handläggare eller skicka e-post till miljoskydd.kronoberg@lansstyrelsen.se
 • Snabbare betalning från länsstyrelsen till leverantörer och dialog med leverantörer om betalningar.
  För dialog om betalning från Länsstyrelsen, kontakta den som gjort beställningen eller skicka e-post till ekonomi.kronoberg@lansstyrelsen.se

 • Prioritera och tidigarelägga utbetalningar av företagsstöd.
 • Prioriterar utbetalningar av jordbrukarstöd till länets livsmedelsproducenter.

 • Prioritera utbetalningar av energi- och bostadsstöd.

 • Informera entreprenörer om att vi fortsätter vår ordinarie verksamhet och beställda entreprenader så långt möjligt.

 • Be entreprenörer att höra av sig så snart de av någon anledning får problem att leverera.

 • Säkerställa tydlig och tillgänglig information till företag.
  Vi uppdaterar vår hemsida med information till företag.

 • Föra en kontinuerlig dialog med företag och näringslivets aktörer om ytterligare åtgärder för att underlätta för företag.
  Länsstyrelsen samverkar med Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter.

Kontakt