Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Släckt vägbelysning på väg 25 i Växjö ska gynna fladdermössen under sommarhalvåret

Större brunfladdermus

Större brunfladdermus. Foto: Peter Wredin.

Belysning har de senaste åren blivit ett alltmer uppmärksammat miljöproblem. För alla nattlevande djur är det som att natten blir till dag.

Ett exempel på negativ konsekvens är att insekter tappar orienteringen, något man kan se då nattfjärilar flyger i cirklar runt gatlampor utan att kunna ta sig därifrån. Ett annat exempel är fasadbelysning av byggnader som kan ha stor inverkan på fladdermöss.

Alla fladdermöss är fridlysta och åtgärder som stör fladdermössen eller förstör deras fortplantningsområden och viloplatser är förbjudna. Fladdermusen brun långöra har ofta sin boplats i större byggnader med stora vindar som till exempel kyrkor. Så länge det är ljust utanför tror den att det fortfarande är dag. Följden blir att den därför stannar kvar på boplatsen och svälter ihjäl.

För fladdermössen som bor i Växjö stad och dess utkanter är det viktigt att det finns obelysta korridorer, så kallade nattkorridorer, mellan boplatser och jaktmarker.

En åtgärd som nu vidtas av Trafikverket för att minska skadorna av belysning på fladdermöss är att vägbelysning på väg 25 vid Helgevärma släcks ner från 1 april till 30 september.

Läs mer på Trafikverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Kontakt