Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

När betalsystemet kraschar – samhällsaktörer tränar krisberedskap

När betalsystemet kraschar_simuleringsspel

Vad händer om de betaltjänster vi i dag är beroende av slutar att fungera? Ett långvarigt avbrott i betalsystemet innebär stora konsekvenser för många – och kräver åtgärder från olika samhällsaktörer. Den 11 mars är Länsstyrelsen i Kronoberg värd för ett unikt simuleringsspel, där konsekvenserna av ett stopp i kortbetalningssystemet utforskas.

I takt med att användningen av kontanter minskar i samhället blir vi alltmer beroende av digitala betaltjänster. Men vad händer om vi plötsligt inte kan betala med kort i matbutiken, inte kan tanka bilen, kontanterna i bankomaterna tar slut och Swish kraschar? Vilka konsekvenser får detta för oss människor och för viktiga delar av samhället? Hur kan olika aktörer agera i en sådan situation för att mildra de negativa effekterna? Och vad bör de undvika att göra?

– När grundläggande samhällsfunktioner, som att betala och ta betalt, sätts ur spel kan det få långtgående konsekvenser. Här erbjuds en tankeväckande aktivitet för ett antal offentliga och privata aktörer, där vi ser att en utökad samverkan kommer att krävas vid ett krisläge. Jag tror att det kan bli en väldigt lärorik dag för alla inblandade, säger Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs Län.

– Syftet för dagen är att öka medvetenheten om hur störningar i betalsystemet kan påverka såväl deltagarnas egna organisationer som samhället i stort, berättar Jennie Fredriksson, processledare för grundläggande betaltjänster på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Simuleringsspelet är ett slags rollspel där aktörer från handeln, värdetransportbolag, bankväsendet, branschorganisationer, kommuner och myndigheter får en chans att testa olika åtgärder som i sin tur får olika konsekvenser. Spelet genomförs inom ramen för ett forskningsprojekt på Högskolan i Skövde, finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Länsstyrelsen arbetar med två uppdrag som kan ha betydelse för händelseförloppet i spelet. Uppdraget inom Grundläggande betaltjänster handlar om privatpersoners tillgång till kontanter och räkningsbetalning samt företags och föreningars tillgång till dagskasseinsättningar. Det andra uppdraget innefattar en analys av den finansiella sektorn i länet som ingår i den regionala Risk- och sårbarhetsanalysen.

Kontakt