Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utbildning i Barnkonventionen för förtroendevalda

Barnkonventionen blir lag

Foto: Scandinav, Anders Andersson.

Den 5 mars bjuder Länsstyrelsen i Kronoberg in förtroendevalda i länets kommuner och Regionen till en utbildningsdag i Barnkonventionen som är lag från med i år. Utbildningen ger en grundläggande kunskap om vilket ansvar man har som förtroendevald och vad det innebär i beslutsfattandet.

– Länsstyrelsen har tidigare arrangerat utbildningar i Barnkonventionen för tjänstemän i kommunerna och nu är det viktigt att vi också utbildar förtroendevalda som har ett stort ansvar för att följa den nya lagstiftningen i det politiska beslutsfattandet, säger Suzanne Frank, samordnare på Social hållbarhet på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

– Förtroendevalda behöver god kunskap om Barnkonventionen som lag eftersom den ställer krav på att beslut i nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige respekterar, skyddar och säkerställer barnens rättigheter, berättar Susann Swärd, föreläsare och barnrättsexpert.

I och med att Barnkonventionen blev lag i år har länsstyrelsen i uppdrag att sprida kunskap kring konventionen och hur barnrättsarbetet ska implementeras i kommunerna.

Kontakt