Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

8,3 miljoner kronor i kulturmiljöbidrag till länet

Gravfält vid Toftaholm

Länsstyrelsens avsatte år 2019 en del av bidragsmedlen för att ta fram nya informationsskyltar om fornlämningar runt om i Kronobergs län. En ny informationsskylt kommer bland annat att sättas upp vid gravfältet vid Toftaholm.

Riksantikvarieämbetet har tilldelat Kronobergs län 8,3 miljoner kronor i kulturmiljöbidrag.

Det finns nu möjlighet för enskilda, företag och organisationer att söka bidrag för vård av kulturmiljöer, informationsinsatser samt för informativa och fysiska insatser när det gäller att tillgängliggöra kulturmiljöer. Totalt har Riksantikvarieämbetet fördelat nära 251 miljoner kronor för bidrag till kulturmiljövård i landet.

– Det är mycket glädjande att vi fått en så stor andel av bidragsmedlen till länet. För kommuner, föreningar och företag finns det även möjlighet att söka investeringsstöd via Länsstyrelsens funktion Tillväxt och landsbygd, berättar Ingrid Fjordhult, kulturmiljöhandläggare på Länsstyrelsen i Kronoberg. Kulturmiljöbidraget och investeringsstödet kan kombineras för den som vill driva ett projekt som syftar till att bevara en kulturmiljö på landsbygden eller i en mindre ort. En sådan miljö kan exempelvis vara en hembygdsgård eller en bruksmiljö.

– Vi ser att kulturmiljöbidraget är betydelsefullt för många för att kunna restaurera och vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Det kan även sökas till olika typer av insatser för att tillgängliggöra kulturmiljöer samt till informationsinsatser för att sprida kunskap om äldre byggnads- och landskapsvårdande tekniker, säger Ingrid Fjordhult. 

Mer information om kulturmiljöbidraget och webbformulär för ansökan

För information om investeringsstödet hänvisas till Länsstyrelsens handläggare
Ingrid Naeslund, tel. 010-223 73 66 och till Jordbruksverkets hemsida:

Investeringsstöd för utveckling av natur- och kulturmiljöer Länk till annan webbplats.

Investeringsstöd för hembygdsgårdar Länk till annan webbplats.

Kontakt