Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt höga flöden i Kronobergs län

En längre period med ovanligt stora regnmängder ledde till mycket höga flöden och högt vattenstånd i länets vattendrag. SMHI utfärdade klass 2-varningar för mycket höga flöden i stora delar av länet. Flödena har nu kulminerat och är i avtagande, men fortfarande råder det höga flöden och klass 1 varningar gäller fortsatt för flera vattendrag.

Uppdaterat 25/3 kl. 10.30

I Kronobergs län har både stora och små vattendrag fortsatt höga flöden, som dock nu är i avtagande. Klass 1 varningar gäller fortsatt för flera vattendrag och för delar av Lagan råder fortfarande varningsnivån klass 2.

Vattenivåerna skapar fortfarande problem lokalt. I dagsläget finns det ingen allvarlig påverkan på större vägar eller järnvägar i Kronoberg. Det kan finnas enskilda vägar som kan vara mer eller mindre påverkade. Följ information på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Allmänheten uppmanas att inte köra in på avspärrade vägar eller att vistas i översvämmade områden. Det finns risk för att vallar ger vika och att människor förs med i de starka strömmarna. Särskilt barn bör hållas borta från sådana områden.

Tecken på ett begynnande skred kan vara:
•    plötsliga sprickor och sättningar i marken
•    träd och stolpar som börjar luta
•    brott på ledningar och kablar i marken
•    färska erosionsskador i slänter mot vattendrag

Om du upptäcker sådana skador eller rörelser i marken ska du genast meddela räddningschefen i din kommun. Mer information hittar du på SGI:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Bor du i närheten av någon av vattendragen är det bra att se till att ha en egen hemberedskap. Att du har tillgång till vatten, mat, värme och att du har tillgång till information. Lyssna till information och rekommendationer från myndigheterna. Information ges via beredskapskanalen Sveriges Radio P4.

Om du som fastighetsägare har egen brunn i ett område som har blivit översvämmat bör du provta vattnet för att se så att det inte skett påverkan utifrån. Kontakta din kommun för hjälp.

Vad jobbar vi med just nu?

Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap bevakar och hanterar även händelser i länet som helhet.

Här hittar du mer information hos respektive kommun

Alvesta kommun Länk till annan webbplats.

Tingsryds kommun Länk till annan webbplats.

Lessebo kommun Länk till annan webbplats.

Uppvidinge kommun Länk till annan webbplats.

Växjö kommun Länk till annan webbplats.

Ljungby kommun Länk till annan webbplats.

Markaryds kommun Länk till annan webbplats.

Älmhults kommun Länk till annan webbplats.

Se över din egen beredskap

Översvämningar kan leda till strömavbrott och problem med vattenförsörjning. Som alltid är det klokt att se över din egen beredskap.

 • Ha ficklampa, tändstickor, stearinljus och batteriradio till hands om det blir strömavbrott.
 • Ladda mobiltelefonen.
 • Har du brunn med elektrisk pump – se till att pumpa upp vatten.
 • Ha vattendunkar hemma.

Fler tips och råd om hemberedskap på dinsakerhet.se Länk till annan webbplats.

Tips på hur du kan skydda ditt hus och din egendom

Så förbereder du dig för och agerar vid översvämning på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Allmänna råd till fastighetsägare

 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.
 • Tillfälliga barriärer kan stoppa en mindre översvämning. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar. Fundera ut i förväg var du har det bästa läget för en tillfällig barriär, så att den skyddar det som är viktigast.
 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Ta reda på var huvudströmbrytaren finns och hur du stänger av all el.
 • Se till att din mobiltelefon är laddad.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.

Information till vattenreglerare

Information till vattenreglerare Länk till annan webbplats.

Definition av varningsnivåer

Klass 3 varning innebär extremt höga flöden
Extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.

Klass 2 varning innebär mycket höga flöden
Mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år. Översvämningsproblem på utsatta ställen.

Klass 1 varning innebär höga flöden
Höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Kan medföra mindre översvämningsproblem.

Källa: SMHI

Följ väderläget på SMHI:s hemsida
https://www.smhi.se Länk till annan webbplats.

Kontakt