Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen lär känna länet och dess representanter

Landshövding tar emot gäster under en middag på Residenset

Landshövdingen tar emot gäster under introduktionsmiddagen

Under en introduktionsmiddag den 11 februari bjöd nytillträdda landshövding Maria Arnholm in ett 60-tal aktörer från Kronoberg till Residenset – detta för att så snabbt som möjligt lära känna länet och dess representanter.

Introduktionsmiddagen var ett sätt att kraftsamla inför Kronobergs framtida möjligheter samt utmaningar. Länsstyrelsen Kronoberg har en mängd uppdrag där samverkan är central.

– Vi hade många goda dialoger och jag ser fram emot att fortsätta arbeta med länets aktörer för att tillsammans skapa en hållbar utveckling i hela Kronoberg, säger landshövding Maria Arnholm.

Maria hade ett speciellt önskemål inför kvällen – hon ville att alla som deltog skulle dela med sig av sina bästa tips till henne som nybliven landshövding. Alla fick därför skriva sina tips på lappar som sedan samlades in under kvällen.

Landshövding tar emot gäster under en middag på Residenset

Gästerna fick skriva sina bästa tips till Maria som nybliven landshövding

Det var en mängd olika aktörer på plats med olika infallsvinklar på tips till landshövdingen. Bland annat var idrotten representerad av Anna-Lena Aronsson från RF-SISU Småland. Anna-Lena lyfte vikten och utmaningen med att jobba för en ny syn på träning och tävling – en inkluderande idrott. Att jobba för "idrott hela livet" är en viktig ståndpunkt för henne, det ska finnas plats för alla hela livet.

Landshövding välkomnar Anna-Lena Aronsson från RF-SISU Småland

Landshövding välkomnar Anna-Lena Aronsson från RF-SISU Småland

Meg Nömgård från Sagobygden berättade om sina tankar kring näringslivet och kultur:

Att tänka på mer samverkan mellan kultur och näringsliv. Vi vet att näringslivet i många fall har svårt att rekrytera - genom samverkan kan vi erbjuda ett stort kulturutbud för hela familjen som ökar attraktiviteten både för att arbeta på ortens företag men också för att bosätta sig där.

Landshövdingen hälsar Meg Nömgård från Sagobygden välkommen

Landshövdingen hälsar Meg Nömgård från Sagobygden välkommen

- Jag är tacksam för engagemanget och att redan nu kunnat knyta så många goda kontakter. Tipsen kommer vara till hjälp i mitt kommande arbete, säger landshövding Maria Arnholm.

Fler exempel på vad som skrevs på lapparna ser du nedan:

"Lycka till! Du kommer att bli mycket bra för länet, var dig själv!"

"Nyttja samverkansandan i länet och gör verkstad.
Tips ett: Två problem kan vara lösningarna på varandra.
Tips två: Var modig och klarsynt!" – Jerker Bergdahl, Skogsstyrelsen

"Känn dig välkommen till underbara Småland. Här finns drivkraft och entreprenörskap men man vill bli lyssnad på. Så tipset: träffa så många som möjligt och ha bra hörsel." – Helena Collin, Destination Småland

Jerker Bergdahl från Skogsstyrelsen skriver sitt tips till landshövdingen

Jerker Bergdahl från Skogsstyrelsen skriver sitt tips till landshövdingen

Kontakt