Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskrifter om naturreservat Äskekulla i Tingsryds kommun

Beslutade den 29 januari 2020.

Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskriver med stöd av 7 kap. 4–6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Äskekulla som naturreservat. Gräns för naturreservatet ska vara den gräns som anges i beslutskartan.

Kungörelsen i Länsstyrelsen i Kronobergs läns författningssamling Länk till annan webbplats.

Kontakt