Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Start för myndighetsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Den 30 januari hålls en uppstartskonferens i Kosta för det nystartade centrumet. Resurscentrum är ett mobilt kompetenscentrum med stöd till yrkesverksamma som möter personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Syftet är att möjliggöra ett förbättrat och likvärdigt stöd till denna målgrupp samt vara ett kompetensstöd för de yrkesverksamma, men inte att ta över befintliga verksamheters ansvar. Verksamhetens inriktning kan komma att breddas längre fram.

– Vi är stolta över att Kronoberg valts ut som ett av fyra pilotlän för att bygga upp ett resurscentrum för arbetet mot våld i nära relationer med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Det är regeringen som gett grunduppdraget till länsstyrelserna som sedan i sin tur valt ut fyra län, där Kronoberg ingick i den utvalda skaran, säger Mariah Andersson, utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor och Våld i nära relation på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Resurscentrum har byggts upp i samverkan mellan länets samtliga kommuner, Region Kronoberg och Polismyndigheten, med Växjö kommun som huvudman. Två samordnare finns redan nu på plats.

På konferensen deltar både beslutsfattare och yrkesverksamma från länet som på olika sätt ansvarar för eller möter personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Föreläser gör bland annat föreningen TRIS och Utrikesdepartementet.

Kontakt