Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi förbättrar livet i sjöar och vattendrag genom kalkning

Länsstyrelsen i Kronobergs län har tagit fram en regional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten åren 2019–2023. Planen är ett viktigt underlag för hur den fortsatta kalkningen i Kronobergs län ska bedrivas för att skydda djur- och växterarter såsom mört och öring från försurningens effekter.

Försurningen beror på många års nedfall av sura ämnen. Kalkningen hjälper till att höja pH-värdet i sjöarna och avgiftar vattnet från skadliga metaller.

- Vi ser att kalkningen ger positiva effekter på djur- och växtlivet i våra sjöar och vattendrag, säger Anders Ahlström, kalkningshandläggare på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Kalkningsverksamheten i Kronobergs län har pågått sedan slutet av 1970-talet, den görs med väl beprövade metoder och visar på många goda resultat. Exempelvis visar sjön Rottnen som kalkats sedan 1970-talet på en jämn vattenkemi och god föryngring av fisk och kräftor. Även provfisket i länets kalkade sjöar visar att mörten kan fortplanta sig i 90 % av de kalkade sjöarna, vilket motsvarar 97 % av den totala ytan kalkade sjöar.

Utsläpp och nedfall av försurande ämnen har minskat avsevärt under de senaste 30 åren, trots detta är behovet av kalkning fortfarande stort och därför kommer kalkningen att fortsätta även i framtiden.

Kontakt