Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fadime är död – hedersvåldet lever

Den 21 januari är det 18 år sedan Fadime Sahindal, 26 år, brutalt mördades av sin egen pappa. Fadime förde en då ganska okänd kamp i Sverige mot hedersförtryck och talade i både riksdag och tv. Sedan dess har kunskapen om frågan – men också problematiken – vuxit.

Länsstyrelsen i Kronoberg vill öka kunskapen i länet om hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vill också öka förståelsen för hur vi kan arbeta förebyggande. Detta gör vi genom att hälsa ett 60-tal deltagare välkomna till en kunskapsdag på Residenset i samband med Fadime-dagen den 21 januari.

Genom att bjuda in myndigheter, ideella organisationer och övriga aktörer kan vi lyfta frågan om hur vi på bästa sätt kan samverka och tillsammans arbeta strategiskt och praktiskt mot hedersrelaterat våld och förtryck i vårt län.

Under dagen berättar vi bland annat om det nya Resurscentrum i Kronoberg som startar i slutet av januari. Det övergripande målet med den nationella resurscentrasatsningen är att våldsutsatta ska få jämlik tillgång till stöd, hjälp och skydd av god kvalitet.

– Det är oerhört glädjande att Kronoberg valts ut som ett av fyra pilotlän för att bygga upp ett resurscentrum för arbetet mot våld i nära relationer med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Det är regeringen som gett grunduppdraget till länsstyrelserna som sedan i sin tur valt ut fyra län, där Kronoberg ingick i den utvalda skaran, säger vik. Landshövding Kristina Zetterström.

Fadime är död. Hedersvåldet lever” är årets tema för Fadime-dagarna 2020 som anordnas under januari månad över hela Sverige av GAPF tillsammans med ett stort antal stödorganisationer, för att hedra Fadime Sahindal. Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime. Läs mer på gapf.se Länk till annan webbplats.

Några programpunkter

Vik. landshövding Kristina Zetterström hälsar välkommen.

Hedersrelaterat våld och förtryck, sammanhang och utbreddhet?
Bayan Nasih och Christina Malmqvist, Nationella kompetensteamet, Länsstyrelsen Östergötland

Vad krävs för ett verkningsfullt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck?
Bayan Nasih och Christina Malmqvist, Nationella kompetensteamet, Länsstyrelsen Östergötland

Kort presentation av Resurscentrum i Kronoberg – ett regionalt, kommun- och myndighetsgemensamt resurscentrum för yrkesverksamma i Kronobergs län. Mariah Andersson, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Polisens arbete mot hedersrelaterat våld
Jan Aschan, polisinspektör vid Brottsoffer/ Personsäkerhetsenheten, Region Syd

Hur kan vi arbeta både på strategisk nivå och praktiskt i verksamheterna?

Kontakt