Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen uttalar sig om jämställdhetsfrågor inom skogsnäringen

Länsstyrelsen Kronoberg har noterat Skogsstyrelsens tydliga markering mot en motorsågstillverkares användning av sexistiskt marknadsföringsmaterial och ställer sig helt bakom viljan att arbeta med jämställdhetsfrågorna inom skogsnäringen.

Som en av de drivande organisationerna bakom Smålands skogsstrategi, som beslutades 2018, kommer länsstyrelsen också att verka för ökad takt i arbetet för en mer jämställd näring. Inte minst är detta centralt ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Skogsnäringen har på samma gång stora utmaningar och stora möjligheter och det är då centralt att kunna attrahera de bästa krafterna, oavsett kön.

Varje år köper vi tjänster inom naturvårdsarbetet för betydande belopp. Vi har också, om än i mindre skala, köpt in motorsågar från ovan nämnda motorsågstillverkare. Det är en rimlig sak att förvänta att vi som myndighet med ett brett samhällsuppdrag också ser till dessa frågor när vi gör våra upphandlingar. Skattemedel ska användas ansvarsfullt och stödja de uppdrag vi har, både när det gäller naturvård och jämställdhet.

Länsstyrelsen kommer arbeta för att förtydliga vilka krav på jämställda arbetsförhållanden och annan social hänsyn vi har i kommande upphandlingar. Detta gör vi, med stöd av lagen, dels för att länsstyrelsen har uppdrag kopplade till den svenska jämställdhetspolitiken och dels för att jämställdhet och mänskliga rättigheter är avgörande faktorer för att kunna nå en hållbar utveckling.

Kontakt