Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tio nya beslut om skydd av natur i Kronobergs län under 2019

Frivillighet och samarbete är grunden när vi skyddar länets mest värdefulla naturområden genom naturreservat och biotopskyddsområden. Under året har sammanlagt tio beslut fattats om att bilda nya, utöka skyddade områden och att stärka skyddet i befintliga naturreservat.

Hälften av områdena har kommit till genom Komet-anmälan, vilket betyder att det varit på initiativ av fastighetsägaren, i dessa fall Växjö stift.

Som resultat av Komet-anmälningarna har en större markbytesaffär mellan stiftet och staten genomförts i länet vilket har resulterat i att mark med stora naturvärden skyddas och stiftet har istället fått produktionsskog.

- Växjö stift är angelägna om bästa förvaltning genom såväl skogsbruk som åtgärder som förstärker och bevarar naturvärden. Vi vill bidra till att skydda länets mest värdefulla naturområden. Med sitt uppdrag och kompetens är Länsstyrelsen en bättre lämpad förvaltare av just dessa områden. Vi är glada över att kunna samverka och hitta en lösning som främjar båda partner, säger Klas Gustavsson på Växjö stift.

Arbetet med naturreservat och andra formella skydd i länet sker genom dialog och flexibilitet där fastighetsägaren är en viktig part. Det finns många olika verktyg för att bevara höga naturvärden – allt från frivillig avsättning till skydd genom naturreservat eller biotopskyddsområde. Utgångsläget är att gynna naturvärden genom klok skötsel.

- I dessa processer är dialog en central del och vi är glada över att många fastighetsägare själva tar initiativ till att skydda områden i länet. Det är något vi gärna ser mer av säger vik. landshövding Kristina Zetterström på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Nya naturreservat:

  • Göteryd – Älmhults kommun
  • Hallaböke – Älmhults kommun
  • Hunnaskogen – Alvesta kommun
  • Prästanäset – Växjö kommun
  • Risinge Bökeskog – Växjö kommun
  • Sjöåsa näs – Växjö kommun

Nya biotopskyddsområden:

  • Ulvö – Alvesta

Utökade naturreservat:

  • Sjösås äng – Växjö kommun

Utökade kulturreservat:

  • Komministerbostället Råshult – Älmhults kommun

Stärkt skydd i befintliga naturreservat:

  • Vakö myr – Älmhults kommun

Kontakt