Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens i Kronobergs län bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd (12FS 2017:22) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Länsstyrelsen i Skåne län har genom beslut den 28 november 2019 (diarienummer 209-32402-19), med stöd av 18 § förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, beslutat angående föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd (12FS 2017:22) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, vilka gäller för Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, Jönköpings län, Kalmar län och Östergötlands län.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2020 och har författningsnummer 12FS 2019:29.

Föreskrifterna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Skåne län, Rättsenheten, 205 15 Malmö samt via Länsstyrelsen i Skåne läns författningssamling på nätet.

Länsstyrelsens i Kronobergs län bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter om ändring i Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd (12FS 2017:22) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Länk till annan webbplats.

Kontakt