Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har tagit beslut om utökning av kulturreservatet Komministerbostället Råshult i Älmhults kommun

Kulturreservatet Komministerbostället Råshult.

Bokbacke i utökningen av Råshults kulturreservat.

Länsstyrelsen har beslutat om att utöka kulturreservatet Komministerbostället Råshult med drygt 12 ha. Reservatet är nu 58,3 ha stort. Hela området är rikt på höga kultur- och naturvärden.

Genom utökningen omfattar kulturreservatet en större del av den inägomark som brukades under Carl von Linnés tid. Områdets rika förekomst av historiska spår levandegör markanvändningen och jordbrukets utveckling i Råshults by. Det är strukturer av åkerparceller, åkerhak och rösen och det är biologiskt kulturarv i form av hamlade träd, en rik flora och fauna.

– Vi är stolta över att större delen av Råshults by nu ingår i vårt kulturreservat vilket ger en bättre förståelse för hur Carl von Linnés 1700-talslandskap såg ut. Vi kan också göra de kulturhistoriska spåren synliga så att en promenad i reservatet kan fungera som en levande historiebok, säger vikarierande landshövding Kristina Zetterström.

Länsstyrelsen föreslår att nya miljöer görs tillgängliga för allmänheten och i möjligaste mån görs anpassade så att alla får tillträde.

Läs mer här.

Kontakt