Publiceringsdatum: 22 november 2019

Senast uppdaterad: tisdag 26 november, 15.01

Förslag till inrättande av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Sydvattens vattentäkt i sjön Bolmen, Ljungby kommun

För att skydda vattentillgång som används för framställning av dricksvatten har Sydvatten ansökt hos Länsstyrelsen i Kronobergs län om fastställande av ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten sjön Bolmen. Ett förslag till beslut om vattenskyddsområde har tagits fram enligt 7 kap. 21, 22 och 30 §§ miljöbalken.

Länsstyrelsen förelägger alla sakägare att yttra sig över förslaget till
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Sydvattens vattentäkt i sjön
Bolmen, Ljungby kommun.

Yttrandet ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 januari 2020.

Detta innebär att sakägare nu har möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på
förslaget.

Ta del av alla handlingar i ärendet härPDF

Du kan även ta del av alla ansökningshandlingar via www.bolmenvatten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt