Publiceringsdatum: 19 november 2019

Senast uppdaterad: tisdag 3 december, 13.33

Länsstyrelsens i Kronobergs län föreskrifter om naturreservatet Sjösåsa näs i Växjö kommun

Beslutat den 23 oktober 2019

Länsstyrelsen i Kronobergs län förklarar med stöd av 7 kap. 4–6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) området Sjösåsa näs som naturreservat. Gränsen för naturreservatet ska vara den gräns som anges i beslutskartan.

Läs kungörelsen i sin helhet härPDF

Kontakt