Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens i Kronobergs län föreskrifter om biotopskyddsområdet Ulvö i Alvesta kommun

Beslutat den 23 oktober 2019

Länsstyrelsen förklarar området Ulvö som biotopskyddsområde. Gränsen ska vara den gräns som anges i beslutskarta.

Läs kungörelsen i sin helhet härPDF

Kontakt