Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi agerar mot barkborrar i naturreservat

Naturreservatet Sundranäs med nerhuggen gran

Vi fortsätter att följa och hantera läget med barkborre i naturreservaten i Kronobergs län. Nu hugger vi drygt fem hektar gran i Sundranäs naturreservat vid Bolmen i Ljungby kommun.

I Kronobergs län har vi knappt 130 naturreservat, de flesta innehåller förhållandevis lite gran. Under 2019 har vi avverkat över 30 hektar gran runtom i länet, både i områden med svåra angrepp och i mer förebyggande syfte. Vi gör i första hand åtgärder där det är förenligt med reservatets syfte, men har också gett dispens till avverkning i ett reservat under året. Vi kommer även framöver att aktivt följa utvecklingen när det gäller granbarkborre i våra reservat.

Kontakt