Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Premiär för årlig kulturmiljödag

Kulturmiljödagen 2019

Länsantikvarie Heidi Vassi, Länsstyrelsen och stadsarkitekt Henrik Wibroe, Växjö kommun guidade på en stadsvandring i centrala Växjö. Stadsvandringen med temat ”Det växer i staden”, var en av de valbara aktiviteterna på den första kulturmijödagen.

Torsdagen den 24 oktober var det premiär för en årlig kulturmiljödag för länet med fokus på ett levande kulturarv och kulturmiljöns betydelse i Kronoberg. Årets tema handlade om hur vi använder och utvecklar kulturmiljöer. Finns det möjligheter eller motsättningar? Hur påverkar urbaniseringen utvecklingen i städer och på landsbygden? De drygt 100 deltagarna fick både inspiration, kunskap och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Inledningstalarna, arkitekten Ola Broms Wessel samt journalisten och författaren Po Tidholm gav sina perspektiv på kulturmiljöer i relation till stad respektive landsbygd.

Ola Broms Wessel ställde frågan, ”Får man bygga nytt med gamla förebilder?” Föreläsningen handlade om exploatering och gestaltning i tätorter och om projektet Sigfridshäll och Byggmästaren i Växjö som har skapat rubriker, med byggnader som tar avstamp i det sena 1800-talets arkitektur.

Po Tidholm föreläste under rubriken ”Kulturmiljöer på landsbygden, finns det en framtid?” Han berättade om hur förutsättningarna för en levande landsbygd påverkas av den omfattande urbaniseringen och hur det kan påverka kulturmiljöer.

– Det är verkligen roligt att vi nu har lanserat en permanent plattform för kulturmiljöfrågorna i länet och att så många som 45 olika organisationer deltog, säger Heidi Vassi, länsantikvarie på Länsstyrelsen i Kronobergs län. Tanken är att vi under en årligt återkommande kulturmiljödag kan föra dialog med länets aktörer om dagsaktuella frågor och om kulturmiljöarbetet.

På eftermiddagen erbjöds seminarier om:
- hantering av fornlämningar
- hur man kan skapa nytt liv i befintliga byggnader och kulturmiljöer
- tillgänglighet
- kulturmiljöer i plan- och byggprocesser.
Det hölls också en stadsvandring i centrala Växjö.

Kontakt