Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi fördelar cirka 1,6 miljoner kronor för tryggare dricksvattenförsörjning

Havs- och vattenmyndigheten har lämnat bidrag till länsstyrelserna att fördela i respektive län. I Kronobergs län rör det sig om cirka 1,6 miljoner kronor.

Fyra bra ansökningar har kommit in till Länsstyrelsen i Kronobergs län, som nu har beslutat att ge bidrag till alla fyra projekt som ansökt om pengar. Projekten kommer att bidra till en bättre vattenhushållning samt bättre tillgång till dricksvatten.

- Vi är glada att kunna fördela pengarna till bra projekt i tre olika kommuner i länet, säger Linda Westeson, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Följande projekt har sökt stöd:

  • Tingsryds vattenförsörjningsplan, Tingsryds kommun
  • Skydd av Gottåsa vattentäkt, Alvesta kommun
  • Nitratavskiljning Gottåsa vattenverk, Alvesta kommun
  • Rening och återvinning av fordonstvättvatten, Ryssbybygdens Buss AB

Projekten ska genomföras och slutredovisas till länsstyrelsen senast 2020-09-30.

Kontakt