Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya reservat bygger grön infrastruktur

Länsstyrelsen i Kronobergs län har fattat fyra beslut om skydd av värdefull natur. De fyra områdena finns alla i de variationsrika trakterna kring Mörrumsån. I norr vid omgivningarna kring sjön Örken och i söder i Åsnen­området. Blandning av land- och vattenmiljöer ger variation och mångfald.

Att bilda och sköta naturreservat är viktiga åtgärder för att nå miljökvalitetsmålen Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Värdefulla sjöar och vattendrag.

I omgivningarna kring sjön Örken finns ett rikt växt- och djurliv i bland annat naturreservaten Braås park och Sjösås äng. Områdena ligger nära Bråas och används flitigt som friluftslivsområde. Nu utökas naturreservatet Sjösås äng och ett nytt naturreservat, Sjösåsa näs, bildas i närheten vid Mörrumsåns utlopp i Örken. Områdena är två av flera naturreservat som kommer till genom en markaffär med Växjö stift.

Åsnenområdet är också en trakt med stora naturvärden. Nu bildas ett nytt litet naturreservat, Hunnaskogen, med värdefull blandskog. Dessutom bildas ett biotopskyddsområde, Ulvö, i ett öppet strandkärr. Bägge ligger i anslutning till den populära cykelleden utmed Åsnens strand.

- Tillskotten av skyddad natur förstärker på ett bra sätt den gröna infrastrukturen som finns i dessa trakter, säger Helene Pettersson, naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen.

Våra nya skyddade områden är:

  • Bildande av naturreservatet Sjösåsa näs i Växjö kommun om totalt 54,7 hektar
  • Bildande av naturreservatet Hunnaskogen i Alvesta kommun om totalt 17,1 hektar.
  • Utökning av naturreservatet Sjösås äng i Växjö kommun med 6,7 hektar så att reservatet totalt omfattar 26 hektar
  • Bildande av biotopskyddsområdet Ulvö i Alvesta kommun om totalt 6,4 hektar

Kontakt