Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens i Kronobergs län bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsens i Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt) föreskrifter (14 FS 2019:16) om ändring i Länsstyrelsens i Västra Götalands län (Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt) föreskrifter (14 FS 2016:58) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt

Länsstyrelsen i Kronobergs län diarienummer 537-3486-2019

Länsstyrelsen i Västra Götalands län diarienummer 537-3224-2019.

Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har genom beslut den 7 mars 2019 och med stöd av 4 kap. 8 b § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön föreskrivit om ändring av föreskrifter (14 FS 2016:58) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt som bland annat innefattar delar av Kronobergs län. Ursprungsföreskriften (08FS 2016:15) är bekantgjord i andra hand genom Länsstyrelsens i Kronobergs län föreskrifter 07FS 2017:1.

Föreskrifterna träder i kraft den 31 maj 2019.

Föreskrifterna i sin helhet finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län, författningsnummer: 14 FS 2019:16 och via Länsstyrelsens webbplats.

VATTENMYNDIGHETEN I VÄSTERHAVETS VATTENDISTRIKT

Länsstyrelsens i Kronobergs län bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsens i Västra Götalands läns (Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt) föreskrifter (14 FS 2019:16) om ändring i Länsstyrelsens i Västra Götalands län (Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt) föreskrifter (14 FS 2016:58) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt