Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens i Kronobergs län bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsens i Kalmar läns (Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt) föreskrifter (08 FS 2019:4) om ändring i Länsstyrelsens i Kalmar län (Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt) föreskrifter (08 FS 2016:15) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt

Länsstyrelsen i Kronobergs län diarienummer 537-3486-2019

Länsstyrelsen i Kalmar län diarienummer 537-1953-2019.

Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har genom beslut den 19 mars 2019 och med stöd av 4 kap. 8 b § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön föreskrivit om ändring av föreskrifter (08 FS 2016:15) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt som bland annat innefattar delar av Kronobergs län. Ursprungsföreskriften (08 FS 2016:15) är bekantgjord i andra hand genom Länsstyrelsens i Kronobergs län föreskrifter 07FS 2017:2.

Föreskrifterna träder i kraft den 31 maj 2019.

Föreskrifterna i sin helhet finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Kalmar län, författningsnummer: 08 FS 2019:4 och via Länsstyrelsens webbplats.

VATTENMYNDIGHETEN I SÖDRA ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT

Länsstyrelsens i Kronobergs län bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsens i Kalmar läns (Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt) föreskrifter (08 FS 2019:4) om ändring i Länsstyrelsens i Kalmar län (Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt) föreskrifter (08 FS 2016:15) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Södra Östersjöns vattendistrikt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt