Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

De blev pristagare på årets Kugghjulsgalan!

Pristagare vid Kugghjulsgalan 2019

Under torsdagskvällen den 3/10 delades priser ut till länets kugghjul i 2019 års Kugghjulsgala på Residenset.

Pristagarna i de fyra olika kategorierna har valts ut av en jury bestående av representanter från Länsstyrelsen Kronoberg, Hela Sverige ska leva Kronoberg, LRF Sydost, ALMI Företagspartner, Coompanion, Drivhuset, Företagarna, Nyföretagarcentrum, Ung företagsamhet och Leader Linné Småland.

Pristagarna i de olika kategorierna är:

Årets lantbrukare – Per Jonasson, Hänjarp Jord och skog

Som ung maskiningenjör utan vare sig anknytning eller erfarenhet inom jord och skog, men med ett stort intresse för jakt, skog och miljöfrågor, startade Per sin jordbrukskarriär genom att 1990 köpa in tre Herefordkvigor, en Nordsvensk, två Linderödsgrisar och några hönor. 1994 anslöt Per hela verksamheten till KRAV. Efter ett antal tillköp av grannfastigheter driver han nu tillsammans med hustrun Carina och sönerna Martin och Johannes ett bärkraftigt jord- och skogsbruk med mycket god ordning och lönsamhet. Totalt brukas 170 ha åker, 90 ha naturbeten och 15 ha naturbeten under restaurering. Allt foder är egenproducerat, överskott av spannmål säljs. På gården finns 130 dikor, 130 kalvar och 130 ungnöt till slakt. Man hyr också ut stugor till turister och bedriver viss jord- och skogsentreprenad. Miljömedvetenheten är påtaglig och genomsyrar hela verksamheten.

Årets lanthandel – Matöppet i Urshult, bröderna Uzun

Under åren 2002 och 2003 försvann dagligvaruservicen helt i Urshult. Efter stort engagemang i bygden och flera möten åtog sig bröderna Uzun, att etablera dagligvarubutik i anslutning till sin befintliga verksamhet, Calles kiosk och restaurang, vid genomfarten i Urshult. Inledningsvis genomfördes en betydande utbyggnad av lokalerna och butiken kom att ingå i Matöppet-kedjan. Sedan 2011 är det Faruk Uzun som är ansvarig för verksamheten som under årens lopp har bedrivits framgångsrikt och uppskattats av kunderna. Omsättningsutvecklingen i butiken har varit god och kundtillströmningen är nu sådan att man har övervägt olika alternativ för att åter utöka butiksytorna.

Årets landsbygdsförening – Drev Hornaryds sockenråd

Förutom årligen återkommande aktiviteter såsom valborgsfirande, Böksholmsdagen med pubafton och traditionellt midsommarfirande ordnar sockenrådet föreläsningar, ofta i samarbete med Sjösås LRF-avdelning. Sockenrådet arbetar aktivt med att skapa trivsel för invånarna och försöker påverka beslutsfattare för att underlätta livet i socknen. De har genom sina kontakter med Trafikverket medverkat till att vägen mellan Drev och Rottne under fjolåret har fått ny beläggning på en tidigare eftersatt sträcka. De har också medverkat till att den tidigare banvallen mellan Braås och Böksholm har grusats upp till glädje för alla som använder den som gång- och cykelväg. Under hösten 2018 ordnades en uppskattad och välbesökt ölprovning som inleddes med besök på Kvarnagårdens bryggeri i Braås. Under våren 2019 kom landsbygdsansvariga politiker från Växjö kommun för ömsesidigt informationsutbyte och diskussion om kommunens arbete med landsbygdsfrågor.

Årets unga landsbygdsentreprenör – Ellinor Helgesson, Björkekull Prima Primörer AB

Ellinor Helgesson startade sitt företag 2018. Med modern teknik och hållbara odlingsmetoder levererar hon sallad, örter och blommor till restauranger, butiker och privatpersoner i Småland. Det är närodlat, klimatsmart och giftfritt och fungerar året om. Hon säljer allt hon producerar - efterfrågan är stor. Växthuset med LED-lampor och hydroponik finns inne i en ladugård. Anläggningen är den första i Sverige.

Förutom pristagarna var även följande nominerade till de olika priserna:

Nominerade årets lantbrukare:

  • Marcus Lindberg Ägg AB, Moheda
  • Claes Olsson, Skye Eriksgård, Uråsa

Nominerade årets lanthandlare:

  • Desirée Gustavsson, Sara Nordh och Mikael Ströberg, Nära Dej i Åryd
  • Mats Malmhav, ICA Nära i Väckelsång

Nominerade årets landsbygdsförening:

  • Härlunda Intresseförening, Häradsbäck
  • Göteryds hembygdsförening

Nominerade årets unga landsbygdsentreprenör:

  • Elin Olsson, Gaël Palaccio och Nicolas Pontillo, Restaurang L’Instant i Strömbergshyttan
  • Marcus Lindberg Ägg AB, Moheda

Om Kugghjulsgalan

Kugghjulsgalan arrangeras för att uppmuntra och uppmärksamma landsbygdens alla viktiga eldsjälar. 2019 är det sjunde året i rad vi har galan.

Kugghjulsgalan är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Kronobergs län, Hela Sverige ska leva Kronoberg, LRF Sydost, ALMI Företagspartner, Coompanion, Drivhuset, Företagarna, Nyföretagarcentrum, Ung företagsamhet och Leader Linné Småland.

Kontakt