Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Krigsförbandsövning i Kronobergs län

Mellan 30 september och 6 oktober övar Hemvärnet i Kronobergs län på de uppgifter man har i händelse av kris eller krig. Ett moment i övningen förläggs i Länsstyrelsens lokaler och handlar om samverkan mellan delarna av totalförsvaret.

Den 1 oktober övas samverkan mellan den civila- och militära delen i Länsstyrelsens lokaler. Ett antal av aktörerna i Krissamverkan Kronoberg samlas för en seminarieövning.

- Övningsmomentet på Länsstyrelsen ser vi som en förövning inför den kommande Totalförsvarsövningen 2020, säger beredskapsdirektör Max Hector.

Övningsdelen på Länsstyrelsen handlar om att se vilket stöd militären behöver av de civila aktörerna, och tvärtom, om Sverige angrips av en yttre motståndare.

- Krigsförbandsövningens militära scenario kommer att ligga till grund för verklighetstrogna diskussioner och avvägningar kring hur samhällets resurser bäst kan användas inom totalförsvaret i en krigssituation. Samhällets resurser måste användas där de gör bäst nytta inom totalförsvaret och för att det ska kunna ske måste alla aktörer förstå varandras behov och förutsättningar under det kritiska läge som övningens scenario utgör, säger Max.

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet och har till uppgift att samordna det civila försvaret och tillsammans med försvarsmakten verka för att det civila- och militära försvaret koordineras. Uppbyggnaden av totalförsvaret innebär en rad planerade kompetenshöjande aktiviteter i nätverket för Krissamverkan Kronoberg under 2019 och 2020. Övningsmomentet under krigsförbandsövningen är ett av de lärande momenten.

Befinner man sig i Kronobergs län kan man märka av övningen. Det kommer att synas militärer och fordonstransporter. Buller kan förekomma.

BAKGRUND

Krissamverkan Kronoberg Länk till annan webbplats. består av kommunerna, räddningstjänsterna, Region Kronoberg, SOS Alarm, polisen, Försvarsmakten, Trafikverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Hemvärnets huvuduppgift Länk till annan webbplats. är att bevaka och skydda viktig infrastruktur. Hemvärnsbataljoner har till uppgift att verka över hela konfliktskalan - från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred, till att lösa uppgifter i krig. Stödet till samhället kan bestå av att vara behjälplig vid skogsbränder, översvämningar och vid eftersök av försvunna personer.

Mer information om Hemvärnets övning Pdf, 3.1 MB.

Totalförsvarsövning 2020 Länk till annan webbplats.


Kontakt