Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Åter möjligt att söka stöd till bredbandsprojekt

Kronobergs län fick 5,9 Mkr vilket motsvarar drygt 3 procent av de 195 Mkr i nya pengar som regeringen avsatt till stöd för utbyggnad av snabbt bredband. Möjligen kan ytterligare ett mindre belopp bli tillgängligt från slutredovisade projekt i länet där kostnaden blev lägre än beräknat.

Därmed har hittills totalt 135,5 Mkr kommit länet till del inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Länsstyrelsen öppnar nu för ansökningar och medlen kommer att vara sökbara fram till den 30 november 2019. Samma förutsättningar och regelverk gäller för dessa pengar som vid tidigare ansökningsomgångar.

– Tyvärr är detta små pengar i förhållande till de områden som fortfarande saknar snabbt bredband och som ofta är kostsamma att bygga ut. Vid förra ansökningsomgången avslog vi ansökningar motsvarande 71 Mkr, säger Anders Meijer, funktionsledare för Tillväxt och Landsbygd på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Kontakt